11K影院手机版

11K影院手机版

当前位置:电影 > 喜剧片 > 美式小酒馆

云播高清在线观看

BT种子迅雷下载 支持迅雷/UC浏览器

《美式小酒馆》剧情介绍

美式小酒馆影片剧照1

导演: Arthur Diennet

编剧: Arthur Diennet

主演: Arthur Diennet / Marcel Diennet / 比尔·沃特森

类型: 剧情 / 喜剧 / 冒险

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

IMDb链接: tt2585736


剧情简介……

当会计梅多尔发现佢老婆同佢老板有外遇,佢完美生活崩塌喇。喺失去一切之后,佢喺疏远嘅、碌碌无为嘅侄度揾到咗避难所,佢哋想一齐完成佢畀遗忘嘅古老嘅美:开一间餐厅

美式小酒馆影片剧照2

美式小酒馆影片剧照3

美式小酒馆影片剧照4

美式小酒馆影片剧照5

相关推荐