11K影院手机版

11K影院手机版

当前位置:电影 > 动漫片 > 神奇乐园历险记 电影

云播高清在线观看

BT种子迅雷下载 支持迅雷/UC浏览器

《神奇乐园历险记 电影》剧情介绍

神奇乐园历险记  电影影片剧照1

导演: 迪兰·布朗

编剧: 乔什·阿佩尔鲍姆 / 安德烈·内梅克 / 罗伯特·戈登

主演: 索菲亚·玛丽 / 詹妮弗·加纳 / 肯·哈德森·坎贝尔 / 基南·汤普森 / 米拉·库尼斯 / 约翰·奥利弗 / 郑肯 / 诺尔贝特·里奥·布茨 / 马修·布罗德里克 / 凯特·麦克格雷格-斯图尔特 / 凯文·张伯伦 / 凯斯·索西

类型: 喜剧 / 动画 / 奇幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国 / 西班牙

语言: 英语

上映日期: 2019-04-19(中国大陆) / 2019-03-15(美国)

片长: 86分钟

又名: 神奇梦乐园(港) / 奇幻游乐园 / 游乐园 / Amusement Park

IMDb链接: tt6428676


剧情简介……

一位极富创造力嘅女仔细六月,偶然间发现咗一条神奇嘅乐园。喺乐园入面,有住各式各样惊险刺激嘅游乐设施同形形色色嘅动物朋友。喺呢个奇幻嘅世界里面,将会发生点意想不到嘅故事呢?

神奇乐园历险记  电影影片剧照2

神奇乐园历险记  电影影片剧照3

神奇乐园历险记  电影影片剧照4

神奇乐园历险记  电影影片剧照5

相关推荐